Apporttrening – fortsatt på innlæring av gripe

Vi er ikke kommet så veldig mye lenger siden sist. Fremdeles på innlæring av gripe. Små tendenser til fremgang, men det går litt for sent, tenker jeg. Victini, er så lite fokusert og motivert at det må trenes inn med «teskje». Ikke kobling av ordet «apport» og det å åpne munnen enda. Men vi får bare fortsette å trene så kobles det vel en dag 😝.

De «små tendensene», kan sees i videoene under…

Apporttrening – gripe

Da er vi kommet så langt inn i kurset at vi må over på gripefasen. Vi er noen uker på etterskudd etter forventet progresjon, i følge instruktørene, så da må vi bare gire opp! Ser for meg at dette blir neste store bøyg etter holdefasen. Victini har ikke vist seg å være den helt store lystapportøren og viser «motvilje» ifht dette opplegget så det byr på noen utfordringer. Hvordan få hun til å gripe når hun bevisst forsøker å holde munnen igjen og jeg har måttet åpne og legge i dummyen i er ikke helt enkelt. En innfallsvinkel er å leke det i inn, men det er vanskelig å få hun interessert nok i dummyen til å finne den interessant nok til å gripe den av fri vilje. Så hva gjør man da? Da må en forsøke noe annet, i mitt tilfelle kjører jeg på med en belønningsbasert tilnærming i form av godbiter. Fungerer det? Vel, kveldens progresjon viser tydelig fremgang bare i løpet av 10-15 minutter!

Første økt. Ikke fokusert på dummyen, men godbitene. Hun får godbit når hun viser interesse for dummyen.

Noen repetisjoner senere så øker vi «vanskelighetsgraden», dvs hun må fokusere enda mer på å vise interesse for dummyen før godbiten gis.

Dette er ca 5 minutter senere. Tydelig at nå jobber hun mer med dummyen for å få godbiten. En ser også antydning til et lite forsøk på gripe om man er litt observant.

Basert på fremgangen er det bare å holde igjen på godbitene for da vil de forsøke enda litt hardere og «jobbe» med dummyen for å få godbiten. Munnen er ikke så lukket lenger og jeg hjelper til med å legge litt lett press med dummyen mot munnen og når hun respondere på det med å åpne litt så gis godbiten. Så er planen at hun til slutt kun får godbit når hun åpner munnen helt selv. Nå legges også ordet «apport» på øvelsen når hun åpner munnen.

Enda 5 minutter senere. Nå åpner hun munnen mer eller mindre på eget initiativ og hun blir premiert når hun åpner munnen. Dette er kun en begynnelse og må selvsagt terpes og drilles fremover, men vi er i gang 😊👏.