Røyskatt i fellen!

image

Siden sist har tankene hengt seg opp i hva det var som kunne ha utløst fellen. Veldig spesielt at fellen skulle ha blitt utløst uten at det var noe i samtidig som det var hull i åteposen. Noe måtte det jo ha vært, men var det andre folk som hadde fjernet en eventuelt fangst? Ikke godt å si. Svaret fikk jeg forøvrig i dag, jeg husker fra sist at det var noen små hvite hår festet til fellen, det var ikke mange, men det var nå det det var. Så tankene har slått meg at det var en røyskatt, men igjen, så burde vel fellen ha fanget den? Etter å ha kjempet meg gjennom råtten snø til livet, ser jeg at det henger noe hvitt fra treet hvor fellen står. På avstand er det vanskelig å skjelne, er det snø på en grein, er det åteposen, eller er det faktisk fangst? Da jeg endelig får karret meg frem henger beviset der- min første fangst i felle er en Røyskatt :-)!!! Dessverre, har den nok gått i ikke mange dagene etter jeg spente fellen noen rustfargen i pelsen etter fellen viste. Så da ble det ikke noen belgflådd Røyskatt/Hermelin på meg denne gangen :-P.